Spoon It en textuur

De verhouding van Spoon It tot IDDSI en IGADY

IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative) is een internationale standaard die de textuur van voedsel beschrijft die veilig en geschikt is voor mensen met slikproblemen. IDDSI heeft 8 niveaus van textuur, variërend van niveau 0 (vloeibaar) tot niveau 7 (extreem stevig).


Het is echter voor professionele chefs in de zorg niet altijd even relevant om te werken met deze IDDSI standaard, gezien ze geen echt bruikbare handvaten geeft bij het aanpassen van de textuur van hun gerechten aan de specifieke individuele slikbeperkingen van de patiënt.


IGADY (Innovatieve Gastrologische Aanpak Dysfagie) wat we bij de culi-clinical gerechten van Spoon It gebruiken beschrijft het voor de patiënt minimale benodigde tongkracht voor het slikken van het gerecht en de maximale partikelgrootte die in het gerecht voorkomt.


Dit geeft net aan de professionele chef in de zorg echt bruikbare handvaten om eten met meer smaak en textuursensatie te bereiden voor patiënten met slikstoornissen. Vandaar dat IGADY een goede aanvulling is op IDDSI.


Als je de vergelijking wil maken tussen Spoon It en IDDSI, zou je dit per gerecht moeten bekijken: De IGADY-matrix (Innovatieve Gastrologische Aanpak Dysfagie) die we bij de culi-clinical gerechten van Spoon It gebruiken is een geordende getallenstructuur die klinische meetwaarden omzet in culinair hanteerbare en uitvoerbare metrieke grootheden. De matrix is ontwikkeld door het Center for Gastrology in Leuven en beschrijft o.a. de tongkracht voor het slikken van het gerecht en de maximale partikelgrootte in het gerecht.


​• Spoon It Lepelbrood Wit & Volkoren - Droog 10-1 kan vergeleken worden met een IDDSI niveau 4. Op de verpakking staat dat het Lepelbrood dient aangemaakt te ​worden met 40ml of 80 ml vloeistof naargelang de portiegrootte. Maar in functie van de gewenste vloeibaarheid kan dit opgedreven worden tot respectievelijk 80ml of    ​​120 ml. Bij deze hogere toevoeging van vloeistof bekom je Lepelbrood op IDDSI niveau 3.

​• Spoon It Lepelbrood Wit & Volkoren - Droog 10-2 kan vergeleken worden met een IDDSI niveau 4 en IDDSI niveau 5. Hier ligt de smaaksensatie veel hoger voor de ​gebruiker. Het is aan te raden om te testen welke variant het best aansluit bij welk slikprobleem. Advies van de logopedist(e) of arts kan hierbij nuttig zijn.

​• Spoon It Toppings hebben alle een IGADY parameter van 10-1. Deze worden vandaag aangeboden zonder partikels. De viscositeit werd aangepast om niet te kleven in de ​   mond en passen perfect bij alle bovenstaande Lepelbrood varianten en bijhorende IDDSI niveau's.

Neem een kijkje in de shop voor wat Spoon It aan oplossingen biedt voor onder andere mensen met kauw- en slikproblemen. Of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bestellen
Aanmelden om een reactie achter te laten